Assessment

Functiegeschiktheid? Weerbaar en wendbaarheid?

4rce werkt met een tweetal assessments, Prevue en MTQ48.

Prevue

Prevue is inzetbaar  ter ondersteuning in de voorspelling van functiegeschiktheid van kandidaten voor een specifieke functie. Daarnaast is het een goed instrument voor:

  • het ondersteunen van het teamontwikkelingsproces
  • trainings – en coachingsbehoeften van medewerker
  • bepalen carriëreperspectief

Het proces begint met het afnemen van de test. De testen worden gedeeltelijk op tijd afgenomen. De tijd die nodig is om het assessment te maken bedraagt ongeveer anderhalf uur.

Prevue Assessment meet vier Vaardigheden (bekwaamheidschalen), drie interesse schalen (mensen/dingen/data), twaalf Persoonlijkheids schalen en een sociale Wenselijkheid schaal.

MTQ48

MTQ48 meet in hoeverre een persoon in staat is om in werksituaties onder druk te presteren. Een vragenlijst van 48 items geeft aan hoe een persoon scoort op de vier hoofdschalen Uitdaging, Vasthoudendheid, Controle en Zelfvertrouwen. De vier verschillende rapportages die de MTQ48 software genereert kunnen gebruikt worden bij werving & selectie, coaching en opleidingstrajecten, talentmanagement, loopbaancoaching, reïntegratie, verzuimmanagement en outplacement.

 

 

 

Meer weten? Neem contact met mij op: 06 22 979 244 of mail naar: agnes@4rce.nl